Gevonden afgelopen maand: 2372 huurwoningen

Privacy- en cookiebeleid

LBBH B.V. is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid handelend onder de naam Huurcoach.nl.

Voor elk sitebezoek, elke transactie of elke overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiebeleid.

Verwerking persoonsgegevens

Wij respecteren de privacy van al onze klanten en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Allereerst worden uw persoonsgegevens door LBBH B.V. gebruikt voor de uitvoering van de diensten van LBBH B.V.. Daarbij gaat het onder andere om het opstellen van een profiel op Huurcoach.nl, het tonen van passend huurwoningaanbod, contact met klantenservice, etc. Voor betalingen die verband houden met het lidmaatschap van Huurcoach.nl worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt.

LBBH B.V. verwerkt uw persoonsgegevens verder voor adequate dienstverlening, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het verbeteren van haar dienstverlening en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De standaard bewaartermijn voor persoonsgegevens van uitgeschreven profielen is 180 dagen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor er langere bewaartermijnen gelden. Zo geldt bijvoorbeeld voor profielen met een betaling een wettelijke verplichting om persoonsgegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen LBBH B.V., haar klanten en/of medewerkers.

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan LBBH B.V. gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan partijen waar LBBH B.V. mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Derden

Betalingen op sites van LBBH B.V. verlopen via een betalingsprovider (CM.com). Hiervoor worden door de betalingsprovider persoonsgegevens verwerkt die benodigd zijn om de transactie uit te voeren. Deze persoonsgegevens kunnen door de betalingsprovider worden overgedragen aan gelieerde bedrijven, zoals bedrijven die auditors, juristen en financiële diensten aanbieden.

In het geval dat u reageert op een woning worden persoonsgegevens gedeeld met de verhuurder die de woning aanbiedt, zodat deze uw reactie kan beoordelen en contact met u kan opnemen.

In voorkomende gevallen kunnen persoonsgegevens (NAW) worden gedeeld met Postbode BV voor het versturen van betalingsherinneringen per post, met MessageBird B.V. voor het versturen van betalingsherinneringen per sms en met een incassobureau (NDA Incasso) om uitvoering te geven aan een financiële verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst.

Voor inschrijvingen via verwijzende sites van Affiliatenetwerken (Tradetracker BV) worden er zeer beperkt persoonsgegevens gedeeld met deze netwerken om de juiste beloning voor een inschrijving te bepalen. Gegevens die hiervoor gedeeld worden zijn het e-mail adres, en via welk apparaat de inschrijving heeft plaatsgevonden.

Je gegevens kunnen worden gedeeld met Hotjar. We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de ervaring op deze site te optimaliseren. De technologie van Hotjar stelt ons in staat een beter inzicht te krijgen in de ervaringen van onze gebruikers (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers besteden op specifieke pagina’s, waarop ze klikken, wat ze leuk en niet leuk vinden, etcetera) en dit helpt ons om ons aanbod beter af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparaten, in het bijzonder het ip-adres (wordt terwijl de website wordt gebruikt alleen geregistreerd en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte, apparaat type (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land). Hotjar bewaart deze informatie namens ons in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. In uitzonderlijke gevallen kan Hotjar aangewezen subverwerkers, die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, gebruiken om een betrouwbare service te bieden op het gebeid van infrastructuur- en applicatiemonitoring. De gegevens die zij verwerken, worden uitsluitend door het technische team van Hotjar gebruikt om de software te bedienen en de betrouwbaarheid ervan te verbeteren. De gegevens worden niet opgevraagd of voor andere doeleinden gebruikt.

Persoonsgegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt voor zover dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een geldig verzoek van een toezichthoudende autoriteit. Verder worden persoonsgegevens niet met derden gedeeld zonder uw instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij u om toestemming vragen voor doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Het intern verwerken van uw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid. Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

Rechten van betrokkene

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het reactieformulier.

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden. Bovendien kunnen er omstandigheden zijn waarin het recht op verwijdering niet geldt.

Recht van bezwaar:

De privacywetgeving biedt u het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Recht van gegevensoverdracht:

U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen:

Wanneer u een klacht heeft over privacy schending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook schriftelijk contact op via het reactieformulier. Ook kunt u daarvoor terecht bij de nationale Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Waarom cookies? Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat bijvoorbeeld uw locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken. Sommige cookies maken het mogelijk om je surfgedrag te volgen. Zo kunnen sites en adverteerders mogelijk iets zeggen over je voorkeuren, waardoor ze relevantere advertenties kunnen laten zien.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op.

Zowel Huurcoach.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Onderaan dit privacy- en cookiebeleid is een overzicht toegevoegd waarin de gebruikte cookies worden opgesomd, Wie de cookie plaatst (Huurcoach.nl of een derde), het doel van de desbetreffende cookie, de bewaartermijn en de gevolgen van het niet accepteren van de desbetreffende cookie.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren.

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders "tracking cookies" op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

De cookies die door adverteerders worden geplaatst om uw surfgedrag te volgen kunnen worden uitgezet via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren of www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Na het uitschakelen van deze cookies blijft u overigens wel advertenties zien, deze zijn echter niet meer op uw interesses afgestemd.

Via deze website kunnen cookies worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers Huurcoach.nl gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Daarnaast ondersteunen wij Display Advertising via Google Analytics en maken hiervoor gebruik van: Remarketing met Google Analytics, Vertoningsrapportages voor het Google Display Netwerk, Integraties van het DoubleClick Platform en Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics.

Hiervan wordt gebruik gemaakt om te adverteren op internet via derden (incl. Google) en deze advertenties beter af te stemmen op de bezoekers. Huurcoach.nl en onze adverteerders (incl. Google) gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick cookie) gezamenlijk om advertenties te optimaliseren en te tonen gebaseerd op iemands bezoeken aan Huurcoach.nl in het verleden. Daarnaast gebruiken Website en adverteerders (incl. Google) first-party en third-party cookies gezamenlijk voor rapportages over advertentieweergaven en advertentiediensten in relatie tot bezoeken aan Huurcoach.nl.

Via www.google.com/settings/ads kunt u zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en Google Display Network advertenties aanpassen.

Rapporten voor demografische en interessecategorieën van Google Analytics worden door Website gebruikt om beter inzicht te krijgen in de doelgroepen van Huurcoach.nl zodat site en advertenties hiervoor geoptimaliseerd kunnen worden.

Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt vindt u hier: policies.google.com/privacy

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zoals beschreven in de Privacy Shield-certificering van Google, voldoet ze aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en Zwitserland. Google (waaronder Google LLC en zijn volledige Amerikaanse dochtermaatschappijen) heeft verklaard dat het bedrijf zich houdt aan de Privacy Shield-principes. Google blijft verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens die volgens het overdrachtsprincipe worden gedeeld met derden voor externe verwerking in opdracht van Google.

Als u een vraag heeft over de privacy procedures van Google in verband met hun Privacy Shield-certificering, kunt u contact met Google opnemen. Google is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale instantie voor gegevensbescherming, zodat Google met die instantie kan werken om het probleem op te lossen.

Deze site maakt gebruik van Google Universal Analytics code die gegevensverzameling ondersteunt zonder browser cookies, Dit betekent dat er gegevens kunnen worden verzameld, zelfs als cookies worden gewist of uitgeschakeld.

Indien u niet door Google Analytics getracked wilt worden, kunt u zich via installatie van het Google Analytics Opt-out Browser Add-on tools.google.com/dlpage/gaoptout afmelden.

Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Als u wenst te reageren op ons privacy- en cookiebeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.

Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Huurcoach.nl, Afdeling Privacy, Kerkenbos 1057c, 6546 BB Nijmegen.

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar via het reactieformulier en per post via bovenstaand adres (t.a.v. Privacy Officer)

Cookie overzicht

Welke partij plaatst de cookieWat is het doel van het plaatsen van de cookiesHoe lang blijven de cookies geplaatst?Wat is het gevolg voor u indien de cookies niet worden geaccepteerd?Wordt de data gedeeld met derde partijen?
Huurcoach.nlTechnische werking van de site mogelijk makenGedurende de sessieWebsite werkt niet naar behorennee
Huurcoach.nlBijhouden van de herkomst van de bezoeker400 dagenGeen koppeling mogelijk met specifieke kortingsacties op internetnee
Huurcoach.nlInloggegevens om bij terugkeer automatisch in te loggen3 maandenInloggegevens wordt niet onthouden en moet elke keer opnieuw ingevoerd wordennee
Google
(Analytics)
Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.sessie - maximaal 2 jaarUw anonieme data wordt niet meer meegenomen bij het verbeteren van de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen.ja
Doubleclick.net
(Google AdWords)
Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het effect van advertenties via Google en het Google Display Netwerk.30Uw anonieme data wordt niet meer meegenomen bij het optimaliseren van advertenties via Google en het Google Display Netwerk. Hierdoor kunnen advertenties niet meer worden aangepast aan uw specifieke behoefte en krijgt u wellicht overbodig advertenties van deze site te zien.ja
HotjarEr worden cookies geplaatst om de ervaringen en behoeften van gebruikers van de website beter te begrijpen. Hierdoor kunnen de website en diensten worden verbeterd.sessie - maximaal 1 jaarJe geanonimiseerde data wordt niet meer meegenomen bij het bepalen van algemene ervaringen en behoeften van gebruikers van de website.ja

Wijzigingen Privacy-en cookiebeleid

LBBH B.V. behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy- en cookiebeleid dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Huurcoach.nl gebruikt cookies. Door verder te gaan accepteert u het privacy- en cookiebeleidAkkoord